Trường Tiểu học Nậm He

Địa Chỉ: Bản Nậm He xã Mường Tùng - Mường Chà - Điện Biên 
Trường TH Nậm He được thành lập theo quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2002 của UBND Huyện Mường Lay.  Học sinh của nhà trường 100% là con em  dân tộc Thái và dân tộc H’mông.