25/04/21  Tin của trường  24
Thực hiện kế hoạch tháng 4, chiều ngày 15 tháng 04 năm 2021, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội TNTP Trường PTDTBT Tiểu học Nậm He đã phối hợp tổ chức thành công hoạt động giáo dục kĩ năng sống với chủ đề “Phòng tránh xâm hại trẻ em” cho học sinh từ khối 1 đến khối 5. Về tham dự hoạt động có ...
 25/04/21  Tin của trường  17
Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh trong toàn trường về ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ và sử dụng nguồn nước sạch; Vệ sinh trường học, vệ sinh cá nhân; phòng ngừa các loại dịch bệnh thường xuất hiện khi mùa nắng nóng và mưa lũ ...
 14/03/21  Tin của trường  31
Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 để đón học sinh trở lại trường
 20/02/21  Tin của trường  43
Trong thời kì dịch Covid-19 bùng phát và có những diễn biến phức tạp, tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường luôn đề cao ý thức trong việc phòng chống dịch Covid-19.