Công tác đón học sinh sau nghỉ dịch Covid-19 của Trường PTDTBT Tiểu học Nậm He

Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 để đón học sinh trở lại trường

Thực hiện văn bản  của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, về việc cho học sinh cấp mầm non, tiểu học đi học trở lại. Trường PTDTBT Tiểu học Nậm He tổ chức tốt các công tác vệ sinh, khử trùng khuôn viên trường lớp học đón học sinh  trở lại trường vào ngày 22/02/2021. Nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục, chào cờ trong lớp, công tác vận động học sinh cũng như hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi trở lại trường.

     Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại các hoạt động của nhà trường khi học sinh đi học trở lại sau khi nghỉ dịch Covid-19.

Công tác chuẩn bị  đón học sinh
gvcn lớp sát khuẩn tay cho các bạn trước khi vào lớp học bài.
Cô giáo test nhiệt độ, kiểm tra thân nhiệt việc đeo khẩu trang các bạn hs khi đến trườn, lớp

 

Bài viết liên quan