Hoạt động ngoài giờ lên lớp của trường PTDTBT TH Nậm He

 


Hoạt động của thầy trò tạo không khí thoải mái cho các em được thư giãn tinh thần, tạo sự hứng thú đến trường cho các em học sinh  trường PTDTBT TH Nậm He tổ chức các hoạt động ngoài giờ như là ca múa hát tập thể giao lưu cùng thầy cô giáo, tổ  chức các trò chơi như kéo co, đá cầu, ngoài ra các em cùng đọc sách trên thư viên

 

 

Thầy cô múa cùng học sinh

 

Trò kéo - Thầy cô cùng kéo co
Ai bảo các bạn bán trú không biết đá cầu!
Ai thi đá cầu cùng bạn nào?
Hình ảnh đá cầu của các bạn học sinh
Cô và trò cùng đọc sách
Các bạn học sinh cùng đọc sách

 

Bạn Sìn Ngọc Duyên kể chuyện cho các bạn nghe

 

Bài viết liên quan